.

בס"ד

עם לבבי אשיחה קובץ MP3 להשקטת המחשבות

«»‹›«»‹›«»

הקדמה:

קובץ זה בא לאפשר לנו להרגיע מצב של מתח – הן בגוף והן בנפש.

מתח ודאגות הן ההפך מאמונה וביטחון. אדם מאמין אמור להיות יותר רגוע. בבחינת "השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך" "גול על ה' דרכך, בטח עליו והוא יעשה".

כדאי ומועיל לסיים את היום ברגיעה וללכת לישון מתוך השקט ובטח. בידוע כי קריאת שמע על המיטה היא "עסק טוב" (הרב פינקוס זצ"ל) אדם ההולך לישון מתוך תובנה שה' הוא המלך – שה' שליט על הכל ומבלעדיו אין שום כח אחר בעולם, והוא שלו ורגוע, אזי השינה גם היא המשך של אותן מחשבות של אמונה וביטחון.

אם לא משתחררים מהלחץ ונשארים לחשוב על כל מה שעבר עלינו במשך היום ומתוך כך נרדמים , אזי המחשבות ממשיכות באותו עניין כל זמן השינה גם ללא התערבותנו, וזמן השינה ואיכותה לא מנוצלים כראוי.

 

לכן נרגיל עצמנו ללכת לישון מתוך השקט ובטח, מתוך מחשבות טובות, מתוך התחזקות באמונה וביטחון ומתוך קשר עם ה', ואז השינה תהיה אף היא המשך לאותן מחשבות וזמן השינה יהיה מנוצל היטב.

 

לרוב, אדם לא מוצא זמן איכות לעצור ולעשות חשבון נפש.

אנו חי'ים במציאות של "תכבד העבודה" – עבודה של חשבון נפש, לצערנו, נתפשת כבזבוז זמן.

החפץ חיים כותב שאם היה האדם מנהל את בית מסחרו כפי שהוא עושה את חשבון נפשו, הרי שהיה פושט את הרגל...

את חשבון הנפש צריך לעשות כל יום, ודווקא במצב של ישוב הדעת ולא בזמן עייפות. אלא מה, אין זמן כזה?! צריך לעשות!!! "אין לך אדם שאין לו שעה", מסביר הרבי ר' ברוך ממעז'בוז' – שאם אין לו לאדם את ה'שעה אחת' הרי שאינו אדם כלל".

"יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא".

 

אשר על כן הרצועה הראשונה – מדריכה להשגת רגיעת הגוף, אשר בעקבותיה באה מנוחת הנפש והשקטת המחשבות, בשאר הרצועות, באה השקטת הגוף בצורה מקוצרת, אותה ניתן לעשות גם בישיבה ולאחר מכן, הצעות לנושאים בהם עלינו להשתלם בבחינת חשבון הנפש. כמובן שכל אחד, בכל עניין, יכול לתרגל ולהתפלל בזמן "השעה אחת" על כל דבר שרוצה להתקדם בו.

כשאדם חי מתוך חשבון – יש לו זמן להכל

וכשלא חי מתוך חשבון – אין לו זמן לשום דבר.

 

נושא ההרפיות למי שלא התנסה בו, עלול להיות בתחילתו מביך ואולי אף מעיק, אך סופו – מתוק.

כדאי לתת הזדמנות נוספת להיכנס לעניין ברגיעה, שכן התכלית רצויה וחשובה לגוף ולנשמה. ככל שנתמיד בהשקטת המחשבות כך נוכל להיות יותר מרוכזים ויותר מכוונים אל התכלית.

 

בהמשך, הסבר קצר על ארבע הרצועות שבקובץ:

 

אני תפילה כי דברי הרגיעה והחיזוק , יהיו לתועלת למשתמשים,

ולהרבות נחת רוח לה' יתברך הטוב והמטיב.

בברכת בריאות נאמנה

שם שרפר

«»‹›«»‹›«»

רצועה מס 1:

השקטת הגוף – הרפיה פיזיולוגית

התרגיל יתבצע בשכיבה על הגב, ללא הפעלת שרירים.

נבצע כיווץ של השרירים לאורך גופנו ונשחררם על מנת להגיע לשחרור המתח.

השריר יהיה חופשי ללא כווץ וללא מתח.

ישנן טכניקות רבות לסוג כזה של הרפיה, בזו המוגשת לכם התנסיתי באופן אישי, ומתוך שהיתה לתועלת הבאתיה לפניכם.

 

מטרת ההרפיה לשחרר את הגוף מהמאמץ הרב שהושקע במשך היום. בכל תנועה מעורבות קבוצות שרירים רבות ומושקעת אנרגיה – לעיתים אף יותר מהנדרש.

הרגעת הגוף תגרור בעקבותיה השקטת המחשבות;

ע"י הריכוז וההתבוננות במצב הגוף והבאתו לרגיעה וע"י הנשימות השטוחות והרגועות גם המחשבות נינוחות יותר ומגיעים כמעט למצב של שינה מתוך שקט פנימי.

זה כשלעצמו משפר את איכות השינה שמהווה המשך טבעי לסיום התרגיל.

במהלך התרגיל, נבצע גם נשימות עמוקות, נשתדל, שלא כהרגלנו, לנשום נשימה באמת עמוקה ונשיפה איטית להוצאת האויר.

 

אם בחרנו לתרגל בשעות הבקר או הצהריים.

ניתן לחוש כיצד התרגול מאפשר לנו לקום ממנו מחוזקים, כאילו לאחר שינה של כמה שעות.

את התרגיל בחרתי לסיים בקימה ולא כתרגיל לקראת שינה ולכן בסופו, הנחיות כיצד לקום לאט לאט ולצאת ממצב המנוחה, במנוחה.

רצועה מס 2

חיזוק על עצמי

ברצועה זו השתמשנו בהדרכה להשקטת מחשבות יותר פשוטה ומהירה מאשר בהרפיה הגופנית שברצועה מס' 1. כמובן שמי שמתאמן בהרפיה הגופנית יכול לשלב בין הטכניקות ובלבד שיגיע לאחר כמה רגעים להשקטת המחשבות.

האדמו"ר מפיאסצנה, הרבי ר' קלמן קלונימוס שפירא מסביר כי בשעת השקטת המחשבה, במצב שבין עירות לשינה, כשהמוח רגוע והגוף שלו, ניתן לחזק פסוק או משפט של קדושה ולבקש בעקבותיו בקשה לחיזוק איזו מידה שהוא צריך לתקן, בחיזוק אמונה או אהבה ויראה. למשל בעניין אופן חיזוק אמונה יש עדות (מובאת ב"דרך המלך" בסופו) כיצד אמר הרבי: "אני מאמין באמונה שלימה שהבורא הוא הנמצא היחידי בעולם ואין שום מציאות זולתו" וכך שינן כמה פעמים בנחת, לא בחוזקה "כי כל העניין הוא רק להשקיט מחשבותיו".

הרבי הדגיש כי טכניקה זו של השקטת המחשבות, יכולה לשמש לתיקון המידות. למשל במידת העצלות לא לומר באופן שלילי שלא אהיה עצל, אלא לחזק במחשבה את מידת הזריזות "אני זריז", כמו שלתינוק כשאומרים לו: "אל תבכה", הוא בוכה יותר...

ניתן גם לומר פסוקים שמביאים למעין השראה ממרום, כמו "הוריני ה' דרכך". מובא עוד באותו מאמר כי הרבי אמר שהוא בטוח כי עניין ההשקטה והחיזוק בעקבותיו יועיל הרבה.

רצועה מס 3

הרפיית מחילה

בידוע כי לפני השינה אנו מוחלים לכל מי שהכעיס אותנו... היות והקטע בהרבה מהנוסחים מתחיל במילים: "רבונו של עולם" אנו אומרים כי אי אפשר ללכת לישון בלי רבונו של עולם...

 

עיצה טובה ומידה נכונה היא לדון לכף זכות ולמחול על כל מה שנדמה או שאכן נעשה לי, עוול.

כשמצב של כעס משתלט עלי, אזי נפשי מתמלאת כביכול ברעל שחייבים "לשטוף" אותו מנפשנו.

לעיתים קשה לנו לעמוד פנים מול פנים בפני האדם שעליו אנו כועסים, גם מפאת הבישנות, או החשש שמא הוא יענה ושוב תתפתח מריבה אף יותר מהקיימת; לכן ניתן לעשות הכל בדמיון, במחשבה, במצב נינוח של הגוף, במצב של השקטת המחשבות. את בקשת הסליחה ואת קבלתה ע"י האדם השני, הכל נעשה בדמיון וכך ייקל לנו להשתחרר מהכעס והמתח ונתנקה מ"הרעל" .ניתן גם לשחרר תסכולים ומחשבות לא טובות על עצמי, כאשר אני מלא ברגשי אשם וכדומה, באותו אופן.

רצועה מס 4

חיזוק כללי

ברצועה זו נישא תפילה כי "בעז"ה אני הולך וטוב בכל מובן ואופן"

משפט חזק הלקוח מתוך שיטת ריפוי הנקראת אוטוסוגסטיה שבו אנו בעצם מתפללים כי "ה' הטוב בעיניו יעשה" ויחזק אותנו בכל המובנים, וייתן לנו כוחות לעבור העולם בטוב, מתוך שלוה, אושר ושמחה.

על ידי חזרה פעמים רבות של מחשבה שקטה ופשוטה, הלב חש וקולט את הדברים כמו במשל של ר' עקיבא: "מים שחקו אבנים", טיפה ועוד טיפה – למרות חלישות הטיפה ופשטותה – בכוחה לשחוק את האבן החזקה.

כן לב האדם המכונה לב אבן;

אם ברצונו של אדם לבקוע את לב האבן, עליו לחזור על מחשבה פשוטה ודיבור פשוט פעם אחר פעם ועל ידי כן יוסר לב האבן, יורד מסך הלב וליבו יזדכך ויטהר ויקלוט את המסר.

ברגע שאדם מפנים את תוכן המשפטים, האמונות הופכות חלק ממנו, ומובילות אותו במציאות.

«»‹›«»‹›«»

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.